DENKO Isı Kontrol Tekniği ve Servis A.Ş.
TR - EN - DE

12 - 570 kW

12 - 570 kW
12 - 570 kW
W Serisi
<h2>Sınırsız &Ccedil;ok Y&ouml;nl&uuml;l&uuml;k</h2> <p>G&uuml;venilir, ekonomik, tamamıyla otomatik: D&uuml;nya &ccedil;apında şimdiye kadar d&ouml;rt milyonu aşkın, Weishaupt&rsquo;un W-Serisi Motorin, Gaz ve &Ccedil;ift Yakıt Br&uuml;l&ouml;r&uuml; devreye alınmış durumda. Ekonomik ve g&uuml;venilir kompakt enerji gurubu &ccedil;ok değişik proseslere uygulanabilir: Tek ailenin yaşadığı bir evden, end&uuml;striyel proseslerde ısı &uuml;retimine kadar bir &ccedil;ok alanda&hellip;</p> <p>- &Ouml;rnek yerine ge&ccedil;ecek verimlilik: Dijital yanma y&ouml;netimi, her zaman, kesin olarak o anda ihtiya&ccedil; duyulduğu kadar yakıtın ayarlanmasını garanti eder.</p> <p>- M&uuml;kemmel emisyon değerleri: Weishaupt d&uuml;ş&uuml;k NOx-Teknolojisi, &ouml;zel karışım h&uuml;creleri ile zararlı madde yayılımını &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltır.</p> <p>- Her şeyi d&uuml;ş&uuml;nen bir teknik: W Serisi t&uuml;m br&uuml;l&ouml;rler tam otomatik olarak &ccedil;alışırlar. Gelişmiş mikro işlemciler, yanma s&uuml;recini en y&uuml;ksek verim i&ccedil;in, d&uuml;zenli olarak kumanda eder ve denetlerler.</p> <p>- Daha sessiz &ccedil;alışma: Enine yerleştirilmiş vantilat&ouml;r, &ouml;zel bir g&uuml;r&uuml;lt&uuml; emişine sahiptir.</p> <p>- &Ccedil;ok y&ouml;nl&uuml;l&uuml;k: W Serisi, 12 Kw&rsquo;den 570 kW&rsquo;ye kadar beş değişik kapasitede gaz, motorin ve gaz + motorin sunar.</p> <p>- Uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;d&uuml;r: Weishaupt br&uuml;l&ouml;r tekniğinde 75 yıla varan tecr&uuml;be ve Ar-Ge gizlidir. &Uuml;retimde sadece en iyi malzeme kullanılır.</p>