DENKO Isı Kontrol Tekniği ve Servis A.Ş.
TR - EN - DE

300 - 11.700 kW

300 - 11.700 kW
300 - 11.700 kW
30-70 Serisi
<p>Beklentileri &ccedil;ok olan hassas ve b&uuml;y&uuml;k tesisatlarda kendini ispatlamış monoblok br&uuml;l&ouml;rler.</p> <p>Emniyetli, g&uuml;venilir, ekonomik, sessiz ve dijital yanma y&ouml;neticili&hellip;</p> <p>Yakıt olarak gaz, motorin, fuel-oil veya &ccedil;ift yakıt se&ccedil;enekleri...</p> <p>- Optimum &ccedil;alışma: Dijital end&uuml;striyel seri, sahip olduğu dijital yanma y&ouml;neticisi sayesinde, programlanan hava ve yakıt dataları ile, t&uuml;m &ccedil;alışma aralığında m&uuml;kemmel yanma değerlerini garanti eder. Emniyetli bir &ccedil;alışma, zengin fonksiyon, d&uuml;ş&uuml;k masraflı işletme de sistemin avantajlarından bir ka&ccedil;ıdır.</p> <p>- Geniş kullanım alanı: Bu seri, motorin, gaz ve &ccedil;ift yakıt br&uuml;l&ouml;r&uuml; olarak, kızgın yağ, ısıtma ve buhar kazanları, fırın gibi, farklı proses uygulamalarında, 300 kW &ndash; 11700 kW kapasite aralığında g&uuml;venle kullanılabilir.</p> <p>- Ayrıcalıklı &Uuml;st&uuml;nl&uuml;k: Hava fazlalık katsayısının kesintisiz olarak minimum değerlerde tutulduğu ve b&ouml;ylece verim arttıran otomatik d&uuml;zenek.</p> <p>- Daha sessiz &ccedil;alışma: Bu serideki standart ilave hava susturucu &uuml;nite, sahip olduğu y&uuml;ksek kapasitelerde bile benzersiz bir sessiz &ccedil;alışma sunar. Ayrıca br&uuml;l&ouml;r&uuml;n hava ile ilgili par&ccedil;aları, sisteme en uygun şekilde dahil edilmiştir. Yakıt ve hava karışımı g&uuml;r&uuml;lt&uuml;s&uuml; en aza indirgenmiştir. Motor ve fan dinamik olarak dengelenmiştir.</p> <p>- Y&uuml;ksek bakım ve montaj rahatlığı: T&uuml;m par&ccedil;alar, kolayca g&ouml;r&uuml;lecek ve ulaşılacak şekilde d&uuml;zenlenmiş ve yerleştirilmiştir. Kablo bağlantıları bir soketle yapılacak şekilde basittir. Br&uuml;l&ouml;rler sol veya sağ tarafa doğru a&ccedil;ılabilir.</p> <p>- Uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;l&uuml;k: Weishaupt br&uuml;l&ouml;r tekniğinin altında 70 yılı aşkın tecr&uuml;be ve Ar-Ge &ccedil;alışması yatmaktadır. &Uuml;retimde sadece en iyi malzeme kullanılır.</p> <p>- D&uuml;ş&uuml;k NOx se&ccedil;eneği ; Weishaupt d&uuml;ş&uuml;k NOx teknolojisi, &ouml;zel karışım h&uuml;creleri ile zararlı madde yayılımı &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltılır.</p> <p>- O2 ve Frekans kontrol se&ccedil;eneği y&uuml;ksek verimin s&uuml;rekliliğini sağlamak amacıyla O2 trim sistemi ve elektrik t&uuml;ketimi, g&uuml;r&uuml;lt&uuml; azaltmak amacıyla frekans kontrol sistemi hassas şekilde uygulanabilmektedir.</p>