DENKO Isı Kontrol Tekniği ve Servis A.Ş.
TR - EN - DE

450 - 32.000 kW

450 - 32.000 kW
450 - 32.000 kW
WK Serisi
<h2>T&uuml;m ihtiya&ccedil;lara cevap veren end&uuml;striyel br&uuml;l&ouml;r&hellip;</h2> <p>&Ccedil;ok y&ouml;nl&uuml;, sağlam ve y&uuml;ksek kapasiteli: Weishaupt WK Serisi end&uuml;striyel br&uuml;l&ouml;rlerde, fan, kumanda panosu, pompa istasyonu ve gaz armat&uuml;rleri birbirinden ayrı olarak yerleştirilmiştir. B&ouml;ylece istenildiği şekilde kombinasyonların oluşturulması &ccedil;ok kolay bir şekilde m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Ayrıca ihtiyaca g&ouml;re &ouml;nceden 250&deg;C&rsquo;ye kadar ısıtılmış yanma havası sistemiyle de tasarlanan bu seri, yanma verimlerinde %8&rsquo;lere varan artış avantajını da beraberinde getirmektedir. Bu verimli, d&uuml;ş&uuml;k emisyonlu ve g&uuml;venilir br&uuml;l&ouml;r serisi &ouml;zellikle de olduk&ccedil;a zor &ccedil;alışma koşullarının &uuml;stesinde gelmeye her zaman hazırdır.</p> <p>Yakıt olarak gaz, motorin ve ağır fuel-oil ile &ccedil;alışma ve de gerektiğinde farklı gaz &ccedil;eşitlerine d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m imkanı...</p> <p>- Dijital hassasiyet: Yakıt ve hava girişi gibi, &ouml;nemli fonksiyonlara, sahip olan sistem dahilinde dijital olarak kumanda edilir. Bu da rahatlığı ve her a&ccedil;ıdan emniyetli bir &ccedil;alışmayı arttırır.</p> <p>- D&uuml;ş&uuml;k emisyon değerleri: Optimal yanma, d&uuml;ş&uuml;k seviyede emisyon değerlerini de garanti eder. T&uuml;m modellerde &ccedil;alışma Nox seviyesi d&uuml;ş&uuml;k olarak ger&ccedil;ekleşir.</p> <p>- En y&uuml;ksek verimlilik değerleri: Dijital yanma y&ouml;neticisi en &uuml;st seviyede tutumlu bir işletme i&ccedil;in &ccedil;abalar.</p> <p>- Geniş kapsamlı &ccedil;ok y&ouml;nl&uuml;l&uuml;k: WK Serisinin (WK 40-80&rsquo;e kadar olan tiplerde) kapasite alanı 450-32.000 kW arasındadır.</p> <p>- Y&uuml;ksek bakım rahatlığı: Dif&uuml;z&ouml;r, meme, ateşleme elektrodları, karışım h&uuml;cresi ve gaz, sıvı yakıt ve hava miktarı reg&uuml;lasyonu ile ilgili par&ccedil;alar, kolayca g&ouml;r&uuml;lecek ve ulaşılacak şekilde d&uuml;zenlenmiş ve yerleştirilmiştir.</p> <p>- Uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;l&uuml;k: Weishaupt br&uuml;l&ouml;r tekniğinin altında 70 yılı aşkın tecr&uuml;be ve Ar-Ge &ccedil;alışması yatmaktadır. &Uuml;retimde sadece en iyi malzeme kullanılır.</p> <p>- D&uuml;ş&uuml;k NOx se&ccedil;eneği ; Weishaupt d&uuml;ş&uuml;k NOx teknolojisi, &ouml;zel karışım h&uuml;creleri ile zararlı madde yayılımı &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltılır.</p> <p>- O2 ve Frekans kontrol se&ccedil;eneği y&uuml;ksek verimin s&uuml;rekliliğini sağlamak amacıyla O2 trim sistemi ve elektrik t&uuml;ketimi, g&uuml;r&uuml;lt&uuml; azaltmak amacıyla frekans kontrol sistemi hassas şekilde uygulanabilmektedir.</p> <p>Farklı alev geometrisi se&ccedil;eneği ; Uzun, şişman alev geometrisi se&ccedil;eneği ile her t&uuml;rl&uuml; kazana uyum sağlar.</p>