DENKO Isı Kontrol Tekniği ve Servis A.Ş.
TR - EN - DE

55 - 12.000 kW

55 - 12.000 kW
55 - 12.000 kW
WM Serisi
<h2>Dijital hassasiyetli dayanıklı br&uuml;l&ouml;r</h2> <p>G&uuml;venilir, ekonomik, tamamıyla otomatik: Weishaupt&rsquo;un Yeni WM serisi br&uuml;l&ouml;rleri piyasada &ccedil;ok sorulan Weishaupt kalitesinin timsalidir. &Ouml;rnek emisyon değerleri ve devamlı emniyetli &ccedil;alışma i&ccedil;in sağlam bir tekniğe sahiptir. Weishaupt&rsquo;un WM serisinin montajı, bakımı, kullanımı ve ayarlaması, yeni dijital yanma y&ouml;neticisi sayesinde şimdi daha kolay ve hassastır.</p> <p>- M&uuml;kemmel fiyat-performans ilişkisi: Dijital teknik, mod&uuml;ler sistem ve en modern yanma teknolojileri Weishaupt&rsquo;un WM serisini her y&ouml;n&uuml;yle ekonomik bir yatırım haline getirir.</p> <p>- &Ccedil;ok y&ouml;nl&uuml;l&uuml;k: Weishaupt&rsquo;un WM serisi, motorin, gaz ve &ccedil;ift yakıt br&uuml;l&ouml;rleri, kızgın yağ, ısıtma ve buhar kazanları gibi, farklı proses uygulamalarında g&uuml;venle kullanılabilir.</p> <p>- Kullanıcı dostu tasarım: Yakıt ve hava reg&uuml;lat&ouml;r&uuml;nde olduğu gibi, t&uuml;m par&ccedil;alar, kolayca g&ouml;r&uuml;lecek ve ulaşılacak şekilde d&uuml;zenlenmiş ve yerleştirilmiştir.</p> <p>- Montaj ve bakım kolaylığı: Br&uuml;l&ouml;rlerin sol veya sağ tarafa doğru a&ccedil;ılabilmesi imkanı vardır ve t&uuml;m komponentler soketlerle basit bir şekilde bağlanacak şekilde hazırlanmıştır.</p> <p>- Sessiz &ccedil;alışma: Br&uuml;l&ouml;r&uuml;n yeni hava fanı kanat&ccedil;ık tasarımı ve ilave ses emme kabiniyle, g&uuml;r&uuml;lt&uuml; değerlerini kalıcı olarak en aza indirger.</p> <p>- D&uuml;ş&uuml;k NOx se&ccedil;eneği ; Weishaupt d&uuml;ş&uuml;k NOx teknolojisi, &ouml;zel karışım h&uuml;creleri ile zararlı madde yayılımı &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaltılır.</p> <p>- O2 ve Frekans kontrol se&ccedil;eneği y&uuml;ksek verimin s&uuml;rekliliğini sağlamak amacıyla O2 trim sistemi ve elektrik t&uuml;ketimi, g&uuml;r&uuml;lt&uuml; azaltmak amacıyla frekans kontrol sistemi hassas şekilde uygulanabilmektedir.</p>