BİOGAZ + Gaz + Sıvı Yakıt; Çok Yakıtlı Yakma Sistemleri

Weishaupt dijital sistemin brülörlerde uygulamasında dünyada öncü kuruluşudur.

Weishaupt’ın Araştırma Geliştirme Enstitüsünde yoğun çalışmalar sonucu geliştirdiği dijital sistemde yanma daha hassas kontrol edilebilmesinin yanı sıra, aynı anda birden fazla yakıtın karıştırılarak yakılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Ülkemizin fuel oil, doğal gaz gibi fosil yakıt ihtiyacında dışa bağımlı olması; yakıtın önemli bir ithalat gideri oluşması ve cari açığı olumsuz etkilemesi bilinen bir gerçektir. Bu noktadan hareketle biogazın ithal ikamesine katkısı küçümsenemez.

Organik maddelerin anaerobik (oksijensiz) ortamda, çürütülmesi sonucu ortaya çıkan biogaz, metan ağırlıklı bir gazdır.

Hayvancılık atıkları; gıda, şeker, kağıt endüstrisi atıkları, atık su arıtma tesisi vb. atıkların fermantasyonu ile mikroorganizmaların organik maddeleri parçalaması ile biogaz elde edilmektedir. Sürekli aynı debide biogaz elde edilememesi ve her an emre amade olmaması sebebiyle, genellikle ikinci bir yakıtla, brülörde desteklenmesi gereksinimi vardır.

Weishaupt’ın simültane brülör yakma sistemlerinde, biogaz kapasite ihtiyacına bağlı olarak doğal gaz veya sıvı yakıtla karıştırılarak, tesisin ihtiyaç duyduğu enerji, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlanabilmektedir. Dijital yanma yöneticisinin özel yazılımı ile hava ve diğer iki yakıtın karışım oranları hassas bir şekilde ayarlanabilmekte ve yüksek yanma verimlerine ulaşılabilmektedir. Böylelikle atıktan elde edilen enerji, fosil yakıtın daha az tüketilmesiyle işletmeciye küçümsenemeyecek yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Sistemde tüm yakıt seçenekleri otomatiktir. Gelen biogaz debisine ve ısıl ihtiyaca göre brülör optimum yük ayarlarını otomatik olarak yaparak güvenli bir çalışma sunmaktadır.