Gemi Brülörleri Uygulamaları

Fosil yakıt emisyonlarının küresel ısınmayı olumsuz etkilemesi deniz taşımacılığında da acil önlemler alınmasına neden olmuştur.

Çevrenin korunması amacıyla, denizcilik sektöründe uluslararası klaslama şirketleri (Örneğin ABS-American Bureau of Shipping, BV-Bureau Veritas, LR-Lloyd’s Register, GL-Germanischer Lloyd) emisyonlarda sulfürdioksit ve kurum değerlerine sıkı limitler getirmişlerdir.

Weishaupt’ın titiz ARGE çalışmaları neticesinde geliştirdiği gemi brülörleri çevreyle dost “Yeşil Pasaport” ile ödüllendirilmiştir.

MARPOL yönetmeliklerine uygun olarak (denizcilik sektöründe kullanılabilen yakıtları ihtiva eden yönetmelik) özel dizel (MGO) ve fuel oil (HFO) veya gaz (LNG/LPG) ve fuel oil (MFO) yakabilen çift yakıt brülörleri geliştirilmiştir. Bir yakıttan diğerine geçerken, hiçbir ilave ayar veya servis gerektirmemesi, ve tüm gerekli donanımı brülör bünyesinde ihtiva etmesi Weishaupt brülörlerinin en büyük avantajlarından biridir. Farklı viskositedeki iki ayrı yakıtın verimli yanması için farklı sıcaklık ve basınç değerlerinin sorunsuz set edilebilmesi Weishaupt’ın inovatif donanım ve kontrol mekanizmaları kullanımı ile gerçekleşmiştir.

Klaslama şirketlerinin öngördüğü güvenlik standartları Weishaupt brülörlerinde üst düzeyde sağlanmaktadır. Emniyet sistemli özel menteşeyle yanma kafasının açılması, kablo korunması, çok fonksiyonlu yanma yöneticisi, çift alev detektörü, ilave basınç şalteri vb. ekipmanlar, geminin deniz seyrinde güvenle dolaşmasını mümkün kılmaktadır. Her bir brülör için klaslama şirket yetkilileri nezaretinde performans ve güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır.

Brülörlerin modüler ve fleksibl yapıda olması, müşteri istemine bağlı özel tasarım imkanı sağlamaktadır. Tüm komponentlerin ideal yerleştirilmesiyle kompakt yapıda olmasının yanı sıra bakımda gerekebilecek tüm aksamlara çok kolay ulaşım, işletmeciye rahat servis imkanı, Weishaupt’ın göz ardı edilemeyecek üstünlüklerindendir.